+421 903 492 782 info@krumpkrump.sk

Naša spoločnosť sa zaoberá zhotovovaním a montážou striech a drevených konštrukcií s prevahou rekonštrukcií historických krovov a striech. V rámci tejto činnosti riešime často krát aj havarijné stavy konštrukcií – od prieskumov a zmapovania systémových porúch, cez statiku až po samotnú realizáciu riešenia havarijného stavu.

Pri poskytovaní týchto služieb a poradenstva vychádzame z našich 15 ročných skúseností s prácou s drevom, vrátane lepených nosníkov, pohľadových krovov a montážou priehradových konštrukcií. V rámci tohto poskytujeme profesionálne tesárske, klampiarske a pokrývačské práce, a v prípade potreby aj zámočnícke a murárske práce súvisiace s riešením daných problémov (statické zabezpečenie objektov tiahlami, svorníkmi, murovanie historických komínov, štítov, ...). Zaistenie objektov a určité druhy prác zabezpečujeme pomocou horolezeckej techniky. V súvislosti s naším predmetom činnosti poskytujeme tiež kompletné inžinierske služby, stavebný prieskum a diagnostiku, posudky a projektové služby.

Diela sú uskutočňované vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a pri rešpektovaní všetkých súvisiacich predpisov a vyhlášok.

Na vykonané diela poskytujeme 60-mesačnú záručnú dobu.

Rekonštrukcie historických krovov

Rekonštrukcie historických krovov

Zaoberáme sa zhotovovaním a montážou striech a drevených konštrukcií s prevahou rekonštrukcií historických krovov.

Riešenie havarijných stavov

Riešenie havarijných stavov

Od prieskumov a zmapovania systémových porúch, cez statiku až po samotnú realizáciu riešenia havarijného stavu

Novostavby

Novostavby

Realizujeme aj novostavby z dreva a  drevených konštrukcií na základe našich vlastných alebo tiež dodaných projektov.

Rekonštrukcie

Rekonštrukcie

V rámci rekonštrukčných prác poskytujeme profesionálne tesárske, klampiarske, pokrývačské, zámočnícke a murárske práce.

Naše projekty

Krump & Krump

Máme 15–ročné skúsenosti s prácou s drevom, vrátane lepených nosníkov, pohľadových krovov a montážou priehradových konštrukcií. Našim zákazníkom poskytujeme práce tesárske, pokrývačské, klampiarske a v nevyhnutnom rozsahu tiež práce zámočnícke a murárske.

Zistite viac

Kontakt

Ing. Zdeno Krump

Rabčice 191

+421 903 492 782

info@krumpkrump.sk

© 2021 KrumpKrump.sk, všetky práva vyhradené - info@krumpkrump.sk - webdesign INTELI.SK - mapa stránky